Reklamacje

  • Skargi związane z rozkładami jazdy i tabliczkami przystankowymi

Skargi prosimy kierować pod nr tel. 666 045 643 lub biuro.anita@gmail.com

  • Skargi dotyczące jakości usług

 Reklamacje i skargi dotyczące jakości świadczonych przez nas usług mogą Państwo składać:

Anita Przewozy Osobowe

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

lub biuro.anita@gmail.com

 

  • Jak długo to potrwa?

Skargi rozpatrywane są w ciągu dwóch tygodni a o Klient wnoszący skargę zostaje poinformowany o wyniku postępowania, w zależności od indywidualnych ustaleń - na piśmie, telefonicznie, przez e-mail. 
Zastrzegamy, iż skargi wymagające przeprowadzenia bardziej szczegółowych analiz lub sprawy trudne do rozpoznania z przyczyn obiektywnych mogą być rozpatrywane w okresie dłuższym niż dwa tygodnie.