Likwidacja kursu

 
UWAGA !!! Od dnia 1 grudnia 2018 r. kurs z Kątów Wr do Środy Śl. o godz. 5:25 oraz kurs ze Środy Śl. do Kątów Wr. o godz. 6:00 zostanie zlikwidowany.