Regulamin

REGULAMIN

Regulamin Aplikacji konkursowej „click memo”.

 

§1. Zasady ogólne

1.       Organizatorem Konkursu jest właściciel Fanpagea, na którym zainstalowano aplikację Click Memo. Organizator dostosowuje Aplikację pod względem graficznym oraz merytorycznym, oraz ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości, bądź do wiadomości swoich „fanów” na portalu „Facebook”.

2.       Dane firmy, bądź osoby fizycznej, organizatora konkursu: TRANSPORT OSOBOWY "TARNOWSCY" Anita Tarnowska-Kowal ul. Sikorskiego 42, 59-300 Lubin.

3.       Fundatorem nagród jest: TRANSPORT OSOBOWY "TARNOWSCY" Anita Tarnowska-Kowal ul. Sikorskiego 42, 59-300 Lubin.

4.       Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

5.       Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.

6.       Dodatkowe informacje o nagrodzie oraz sposobie wysyłki: www.Anita-PrzewozyOsobowe.pl.

 

§2. Słownik pojęć

1.       Aplikacja – narzędzie do przeprowadzenia konkursu, zarządzania treścią, grafiką i komunikacją z użytkownikami platformy facebook

2.       Użytkownik – dowolna osoba posiadająca konto na portalu Facebook.com, która zainstalowała Aplikację i zgodziła się na dostęp Aplikacji do swoich danych osobowych.

3.       Znajomy – Użytkownik portalu Facebook.com, oznaczony przez Użytkownika Aplikacji jako „Znajomy”

 

§3. Zasady Konkursu i Zwycięzcy

1.       Konkurs rozpoczyna się w dniu: 03.05.2013 r.

2.       Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

3.       W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 13 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com oraz polubiła Fanpage, na którym zainstalowano Aplikację.

4.       Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.

5.       Nagrodą w Konkursie są: pendrajwy firmowe

6.       Konkurs kończy się z dniem: 31.05.2013 r.

7.       Zwycięzcami Konkursu zostają osoby, które do czasu zakończenia Konkursu uzyskają najkrótszy czas rozwiązania gry pamięciowej „click memo”

8.       Organizator Konkursu nagrodzi siedem najlepszych wyników.

9.       Użytkownik Konkursu, który nie użyje funkcjonalności „zaproś znajomych” może zagrać w grę Memo dwa razy dziennie.

10.    Użytkownik, który użyje funkcjonalności „zaproś znajomych” może zagrać cztery razy  dziennie w zamian za każdorazowe zaproszenie znajomych.

11.    Minimalna liczba znajomych, których musi zaprosić użytkownik aby uzyskać możliwość kolejnych wynosi pięć

§4. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1.       Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

2.       Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.

3.       Konkurs ma charakter ogólnopolski.

4.       Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie" umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5.       W związku z częstymi zmianami tzw. „iFrame” oraz innych funkcjonalności serwisu internetowego Facebook, Organizator oraz twórcy aplikacji, firma „clickcommunity sp. z o.o.” nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Aplikacji ani też odpowiedzialności za awarie Aplikacji.

6.       Organizator oraz twórcy aplikacji, firma „clickcommunity sp. z o. o.” nie ponoszą odpowiedzialności za pliki tekstowe lub graficzne, które zostały umieszczone w Aplikacji przez Użytkownika.

7.       Organizator oraz twórcy aplikacji, firma „clickcommunity sp. z o. o.” nie archiwizują i nie administrują plikami graficznymi oraz informacjami tekstowymi wprowadzanymi do aplikacji przez Użytkowników.

8.       Clickcommunity sp. z o. o. oraz Organizator konkursu zastrzegają sobie prawo do usunięcia treści, wgranych do Aplikacji przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane a clickcommunity sp. z o. o. lub organizator konkursu mogą ograniczyć użytkownikowi umieszczającemu takie treści dostęp do wszystkich Aplikacji clickcommunity sp. z o. o.

9.       Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane w procesie personalizowania/ customizowania Aplikacji nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

10.    Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich.

11.    Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator konkursu został o tym poinformowany przez Twórcę Aplikacji i zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.

 

§5. Twórcy Apilkacji.

1.       Pomóż nam rozwijać nasze aplikacje! Sugestie i pomysły prosimy wysyłać na adres support@click-apps.pl

2.       Chcesz dołączyć do naszego zespołu i tworzyć kolejne aplikacje clickapps napisz na support@click-apps.pl, lub wyślij wiadomość prywatną do naszego Fanpage tutaj http://www.facebook.com/messages/clickapps

3.       Zgłoszenia o niedziałających aplikacjach prosimy kierować tutaj: support@click-apps.pl lub pod numerem telefonu podanym w danych kontaktowych na http://www.facebook.com/clickapps